top of page

Békéltetési ügyvitel

Sok vállalkozás számára problémát jelent, hogy minőségi kifogásaikkal vásárlóik békéltető testülethez fordulnak: az iratelőkészítés és a békéltető testületi ülés kellemetlen terhet róhat a vállalkozásra, főleg, ha nincs benne gyakorlata. A CP Contact Kft. eddigi tapasztalatait felhasználva segítséget nyújt a folyamat bármely szakaszában.

Ezzel párhuzamosan vállaljuk cégek állandó képviseletét is, melynek során minden ügyben mind a 4 lépést (vagy az ügyfél által választott lépéseket) a CP Contact Kft. munkatársai végzik el. Számos cégnek ugyanis erőforrás-problémát okoz, hogy a tárgyalásokra el kell menni, ahol a fogyasztóvédelmi jogot kiválóan ismerő elnökkel, vagy tagokkal kerülnek szembe.

Keressen Bennünket ajánlatért, mindenre van legalább egy jó megoldásunk! 

BÉKÉLTETÉS: About

Békéltető testületi ügyvitel

adult-advice-boss-70292.jpg

Pénzügyi békéltető testületi ügyvitel

Business Meeting
BÉKÉLTETÉS: Services

Mit vállalunk?

Megelőzés

Segítünk a panaszkezelésben, hogy a panaszos ne forduljon Békéltető testülethez.

Konzultáció

Az ügy hátterének feltérképezése a megbízó segítségével. Áttekintjük, hogy hibázott-e a cég, a fogyasztó igénye jogos, vagy sem, illetve, hogy a cég eddigi álláspontja védhető-e, vagy sem.

Iratkészítés

Amennyiben elindult a békéltető testületi eljárás, elkészítjük a válasziratot a megbízóval történt konzultáció alapján, a megfelelő határidőn belül (8 nap).

Képviselet

A tárgyalásra munkatársunkat delegálja az adott cég, aki megjelenik bármely megyei testület előtt, képviseli a megegyezés szerint a cég érdekeit, majd beszámol a tárgyaláson elért eredményekről.

BÉKÉLTETÉS: Projects

Jogszabályi háttér

A jogszabály elvárásait a cégekre vonatkoztatva az alábbiak szerint lehet összefoglalni:


  1. Minden cégnek jól láthatóan, előre írásban kell tájékoztatnia ügyfeleit azok lakóhelye szerint (!) illetékes békéltető testület elérhetőségeiről. Ez a gyakorlatban azt jelenti (mivel előre nem tudható, hogy az ügyfélnek mi a lakó, vagy tartózkodási helye), hogy minden webáruházban vagy üzletben ki kell helyezni egy tájékoztató táblát a 20 békéltető testület nevéről, címéről, telefonszámáról és e-mail címéről.

  2. A fentihez hasonlóan minden egyes panasz (írásbeli, szóbeli) elutasításakor tájékoztatni kell a panaszost a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeiről. Itt a változás abban van, hogy eddig nem volt elvárás a lakóhelye szerint illetékes testület pontos elérhetőségeinek a felsorolása.

  3. Változás még, hogy tájékoztatni kell a panaszost arról is, hogy a vitarendezéshez a cég igénybe veszi-e a területi BT-t.

  4. A legkomolyabb változás, hogy minden vállalkozás köteles az eddig is kötelező válaszirat-küldés (8 napon belül) mellett személyesen megjelenni, vagy megegyezésre felhatalmazott képviselőt biztosítani a BT ülésére. Amennyiben ezeket a kötelezettségeket a vállalkozás nem tartja be, a BT értesíti a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, mely bírságot szab ki a vállalkozásra.


A negyedik pontban foglalt kötelezettségek alóli kivétel, amennyiben a békéltető testület megyéjében a bepanaszolt vállalkozás nem rendelkezik sem telephellyel, sem székhellyel. Ebben az esetben mentességet élvez a képviseleti kötelezettség alól, ám fontos, hogy ebben az esetben is köteles külön egyezségi ajánlatot küldeni, melynek elmaradása szintén bírsággal jár.


Az eddigi szabályozást és gyakorlatot figyelemmel követve újdonság, hogy nem csak a nagyobb cégek, hanem akár a mikro, kis és középvállalkozások is bírsággal sújthatóak akár első alkalommal is, ha a tárgyaláson a képviseletüket nem biztosítják. A kisebbek bírsága a jogszabály alapján 15.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhetnek, míg 100 millió Ft árbevétel felett az összeg 15.000 Ft és 500 millió Ft között lehet.


Sokakban felmerült, hogy a képviseleti kötelezettség akár a Békéltető testületek döntéseinek kötelező elfogadását is jelentik. Ez természetesen nem igaz, a módosítást a jogalkaotó azért tartotta fontosnak, mivel a békéltető testületektől kapott adatok szerint a két fél jelenlétében megtartott tárgyalásokon többségében megegyezés születik - ami a békéltetés alapvető célja.

BÉKÉLTETÉS: About

KÉRDEZZEN BÁTRAN!
+36 20/506-0305

CP Contact Kft.
Adószám: 14629985243
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-32796854

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Videoton irodaházak, (V. épület, sárga színű, földszint)

E-mail: info(@)cpcontact.hu

Telefonszám: +36 20 506 0305

Fogyasztói panaszokban nem tudunk segíteni! Kérjük, forduljanak a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz!

Thanks for submitting!

BÉKÉLTETÉS: Contact
bottom of page